top of page

Бид цаашдын үйл ажиллагаагаа улам сайжруулж та бүхний сэтгэлд 100% нийцэх эмчилгээ, үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд өдөр бүр хичээн ажилласаар байна . Бидний төгс үйлчилгээг үзүүлэх боломж таны төгс эмчилгээ, үйлчилгээ, тав тухтай орчиныг бүрдүүлэх зорилгоор бид дараах хэрэглэгчийн судалгааг бэлдлээ. Иймд үйлчлүүлэгч та бүхэн доорх линкээр эсвэл QR-г уншуулж судалгаанд идэвхтэй хамрагдахыг хичээнгүйлэн хүсье.

PRESS ME

SCAN ME

bottom of page