top of page

Clear aligner

Өнгөгүй, тунгалаг авагддаг гажиг заслын аппарат бөгөөд гоо сайхны хувьд зүүсэн байхад мэдэгддэггүйгээр давуу байдаг.

bottom of page