top of page

Сийлант (Sealant)

Сийлант гэдэг нь шүдний ховил хонхорыг дүүргэн, паалан гэмтэж цоорохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэдэг эмчилгээ юм. Сийлантийг эрүүл шүдэн дээр тавьдаг бөгөөд шүдийг өрөмдөхгүйгээр хийгддэг. Харин шүдний паалан нэгэнт нөхөн сэргээгдэхгүй болтлоо гэмтсэн (шүдний цоорол) бол шүдийг ломбоор сэргээнэ. Сүүн болон байнгын шүдийг аль алийг нь урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сийлантыг тавьж болно.

Comments


bottom of page